صفحه اصلی » پروژه های مهندسی » ترافیک و حمل و نقل » برنامه ریزی حمل و نقل » ارائه سیستم ارزیابی، مدیریت اطلاعات و پایش شبکه در شهر تهران

images17 (2)

کارفرما: معاونت و سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک تهران

نوع پروژه:  پژوهشی-توسعه ای   کاربردی

هدف پروژه:

–         تهیه چارچوبی جهت تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع حمل‌و‌نقلی

–         جلوگیری از گزارش مقادیر شاخص‌های حمل‌و‌نقلی با مقادیر متفاوت

خروجی های پروژه:

–         شناسایی 235 پارامترهای اطلاعاتی موجود و 77 پارامتر اطلاعاتی مورد نیاز

–         شناسایی متولی کنونی پارامترهای اطلاعاتی و تعیین متولی مناسب برای برداشت هر پارامتر

–         شناسایی ارتباط بین متولیان مختلف و متولیانی که مشترکاً یک پارامتر برداشت می‌کنند.

–         شناسایی نحوه برداشت و ذخیره‌سازی اطلاعات و تعیین مکانیزم‌های برداشت و ذخیره‌سازی متناسب با نوع پارامتر اطلاعاتی

–         تعیین بازه زمانی جهت برداشت هر پارامتر اطلاعاتی

–         دسته‌بندی پارامترهای اطلاعاتی بر اساس عرضه، تقاضا، سطح سرویس و ایمنی و آلودگی زیست محیطی

–         تهیه فرم‌های لازم جهت برداشت برخی پارامترهای اطلاعاتی

–         ارائه ساختار معماری اطلاعات

–         تعیین روند بهره‌برداری مدیران و دست‌اندرکاران بخش حمل‌و‌نقل از اطلاعات جمع‌آوری شده

–         شناسایی موانع و محدودیت‌های تشکیل یک بانک اطلاعاتی

–         ارائه 12 گام اساسی در تشکیل یک بانک اطلاعاتی منسجم

l1

ساختار معماری اطلاعات

l2

مخاطبان مختلف اطلاعات مختلف حمل‌و‌نقلی جمع‌آوری شده

توضیح در مورد پروژه:

 • با توجه به اینکه این مطالعه بر روی سازمان‌های حمل‌و‌نقلی فعال در سطح شهر تهران تمرکز دارد، جهت استفاده از این مطالعه در دیگر شهرها، بایستی عملکرد سازمان‌های حمل‌و‌نقلی شهر مورد نظر، به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اینکه هدف این پروژه تدوین ساختاری جهت تشکیل یک بانک اطلاعاتی است، می‌توان بر اساس اصول بیان شده در این مطالعه، ساختار نرم‌افزاری بانک اطلاعاتی را طرح‌ریزی نمود.

سازمان‌های حمل‌و‌نقلی و ترافیکی فعال در شهر تهران، وظایف مختلفی را بر عهده دارند، برخی از این سازمان‌ها ارائه خدمات را بر عهده دارند، برخی دیگر وظیفه کنترل شرایط ترافیکی و نظارت بر عملکرد دیگر سازمان‌ها را بر عهده دارند. انجام هر کدام از وظایف نام برده شده، مستلزم صرف وقت و هزینه بسیاری است که متعاقباً پدیده تولید اطلاعات را نیز به همراه خواهد داشت. البته تولید اطلاعات تنها مختص سازمان‌های حمل‌و‌نقلی و ترافیکی نمی‌باشد و هر سازمانی که عهده‌دار وظایفی این چنینی باشد، بایستی با تدوین یک ساختار اطلاعاتی مناسب بتواند مدیریت کامل اطلاعات عملکردی خود را بر عهده داشته باشد.

تمامی سازمان‌های حمل‌و‌نقلی فعال در سطح شهر تهران، با تکیه بر روشی توانسته‌اند تا حدودی اطلاعات خود را جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و مدیریت نمایند. این اطلاعات به منظور انجام پروژه‌های مختلف ترافیکی، ارزیابی بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات گرفته شده و همچنین نظارت بر عملکرد تمامی زیر مجموعه‌های هر سازمانی، لازم و ضروری است.

از آنجایی که سیستم حمل‌و‌نقل ماهیت تفکیک ناپذیری دارد، نمی‌توان عملکرد اجزاء مختلف سیستم حمل‌و‌نقل در شهر تهران را از یکدیگر جدا فرض نمود و هر گونه تغییر عملکردی در هر کدام از سازمان‌های حمل‌ونقلی فعال در شهر تهران، تأثیر محسوسی در کل سیستم حمل‌و‌نقل شهر تهران خواهد داشت. در این شرایط بهتر است با تعریف یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه، این امکان را فراهم نمود که عملکرد کل سیستم حمل‌ونقل شهر تهران را در قالب یک مجموعه اطلاعاتی، پایش نمود.

با تکیه بر همین مسئله، مطالعه حاضر با شناسایی تمامی سازمان‌های حمل‌و‌نقلی فعال در شهر تهران و اطلاعات عملکردی هر کدام، زیرساخت اصلی تشکیل یک بانک اطلاعات حمل‌و‌نقلی را تعریف می‌نماید. در همین راستا با مراجعه به 12 سازمان درگیر با مسائل حمل‌و‌نقلی در سطح تهران و دریافت فهرست اطلاعاتی که برداشت می‌نمایند و همچنین مکانیزم برداشت، ذخیره‌سازی و به‌روز رسانی آنها، روند برداشت و ذخیره‌سازی کلیه اطلاعات حمل‌و‌نقلی در شهر تهران مشخص گردید و همچنین در مواردی، اطلاعاتی که لازم است برداشت شوند نیز تحت عنوان اطلاعات مورد نیاز معرفی شد سپس کلیه اطلاعات بیان شده، در چهار دسته تقاضا، عرضه، سطح‌سرویس و ایمنی، امنیت و آلودگی هوا دسته بندی شد.

در ادامه این مطالعه، با یک بررسی دقیق و اصولی، متولیان برداشت، نحوه برداشت و ذخیره‌سازی اطلاعات و همچنین بازه زمانی به‌روز‌رسانی صحیح برای تمامی پارامترهای شناسایی شده، معرفی شده‌است و برای سهولت درک عناوین اطلاعاتی، آنها در 14 دسته و 40 زیردسته گوناگون تفکیک شده‌اند. این دسته‌ها عبارتند از پارامترهای اقتصادی-اجتماعی/ تسهیلات شبکه/اقتصاد/ تصادفات/ سوخت و محیط‌زیست/ شبکه  همگانی/ شبکه شخصی/ سفر و مسافران/ اطلاعات کارکنان/ وسایل‌نقلیه سیستم همگانی/ حمل‌ونقل شخصی/ مشخصات عملکردی حمل‌ونقل همگانی/ عابرپیاده و دوچرخه.

نحوه گزارش‌دهی و رعایت اصولی که باعث می‌شود یک بانک اطلاعات حمل‌و‌نقلی از عملکرد صحیحی برخوردار باشد، از پایه‌های اصلی مدیریت اطلاعات است. در واقع باید ساختاری مشخص شود که در قالب آن ساختار، اطلاعات ارائه شود؛ به این ساختار تعریف‌شده و یکسان، پروتکل اطلاعاتی گفته می‌شود. به بیان دیگر می‌‌توان ادعا نمود که پروتکل اطلاعاتی یک رویکرد منطقی جهت تولید ساختار معماری اطلاعات در سطح ملی است. همچنین برای ایجاد رابطه‌ای گویا و روشن که برای تمامی استفاده‌کنندگان اطلاعات شبکه‌ی حمل‌ونقلی ساختاری کاربرپسند را ایجاد کند، لزوم تعریفی از سطوح معماری ITS احساس می‌شود. ساختار معماری اطلاعات در نظر گرفته شده در این مطالعه  از 3 سطح تشکیل شده که متولیان برداشت اطلاعات، دسته پارامترهای اطلاعاتی و مرکز بانک اطلاعاتی، آن را تشکیل می‌دهند. همچنین در این مطالعه با توجه به مکانیزم برداشت هر کدام از اطلاعات، نمونه‌ای از فرم‌های لازم طراحی شده‌است. در مجموع، گام‌های اصلی جهت نیل به سمت ایجاد یک بانک اطلاعات حمل‌و‌نقلی عبارتند از:

1-      شناسایی و تعیین پارامترهای لازم

2-      دسته‌بندی مناسب اطلاعات

3-      تعیین متولیان جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات

4-      شناسایی ارتباطات بین متولیان مختلف و تعیین متولی بانک اطلاعات حمل‌و‌نقلی

5-      ارائه ساختار معماری فیزیکی اطلاعات

6-      شناسایی مکانیزم مناسب برداشت اطلاعات و بازه به‌روز رسانی متناسب با جنس هر اطلاعات

7-      ایجاد بخش مدیریت اطلاعات و پایش شبکه در ساختار سازمانی متولی بانک اطلاعات حمل‌و‌نقلی

8-      شناسایی روند ارائه اطلاعات برداشت شده توسط متولیان

9-      ارائه قالب مناسب جهت گزارش‌دهی

10-  تدوین یک نرم‌افزار اطلاعاتی تحت شبکه و الزام سازمان‌های مختلف به استفاده از این نرم‌افزار

11- ایجاد بخش پایش شبکه و مدیریت اطلاعات در تمامی سازمان‌های متولی

l3

ساختار اطلاعاتی پارامترهای حمل‌و‌نقلی شهر تهران

 • تماس با ما

  مهندسین مشاور راهبرد تردد فردا

  تلفکس: ۰۲۱۷۷۱۳۱۳۷۸

  ساعت کاری : روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی۱۷:۳۰

  نشانی دفتر مرکزی : تهران، میدان رسالت ، ابتدای خیابان هنگام ، خیابان سهند ، پلاک ۱ ، طبقه دوم ، واحد 6

   

 • اهداف و مأموریت ها

  مأموریت شرکت:
  مأموریت ما ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در انواع پروژه های عمرانی و سایر پروژه های فنی و مهندسی است. در این راستا، افزایش توان فنی و مزیت رقابتی در خصوص پیشنهادهای شرکت برای کارفرمایان مختلف با استفاده از خدمات برتر و نوآورانه بر پایه آخرین روش ها، تئوری ها و شیوه های عملی مدنظر مدیران شرکت است.

  چشم انداز شرکت:
  چشم انداز ما تبدیل شدن به شرکت پیشرو در ارائه با کیفیت و هدفمند خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در انواع پروژه های فنی و مهندسی است.

 • RTF در یک نگاه

  مهندسین مشاور راهبرد تردد فردا فعالیت خود را بر ارائه هر چه بهتر خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در انواع پروژه های عمرانی معطوف نموده است و با بهره گیری از مدیران و کارشناسان خبره این حوزه سعی بر آن دارد تا نقش موثری در تامین خدمات فنی و مهندسی کشور ایفا کند.